HOŞGELDİNİZ

Dünyada ve Türkiye’de teknolojik, hukuki ve sosyal gelişmeler sektörde çağın gerekliliklerine uygun personel ihtiyacını ortaya koymaktadır. Programın eğitim yönünden amacı, afet öncesi eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri, afet olması durumunda da koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmaya ve yönetmeye, mesleği ile ilgili bilgi ve beceri ile donanıma sahip, yenilikçi, araştırmacı ve girişimci uzmanlar yetiştirmektir. Ayrıca bu alanda hizmet eden kamu kurum ve kuruluşu, yerel yönetimler, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin yetişmiş insan gücü talebini karşılayabilmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla, acil durum ve afetlerle etkin bir şekilde baş edebilme kapasitesinin artırılması, Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerilere sahip elemanların yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Açılacak programın araştırma yönünden amacı ise Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanına ilişkin dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip etmek, Türkiye’ye özgü sorunları inceleyerek sektördeki problemlere çözüm olacak bilimsel bilgi üretmektir. Ayrıca, program sektörde yürütülen hizmetlerin etkili, verimli ve kaliteli sunumunu sağlamak için yapılacak bilimsel çalışmalar, araştırmalar ve uygulamalar, verilecek danışmanlık hizmetleri sayesinde toplumda Acil Yardım ve Afet Yönetimi hizmeti veren kurumların verimliliğinin yükseltilmesine de katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Etkinlikler ( Tüm Etkinlikler )